Produktgrupper

Vi tilbyr smøreolje til alle bransjer


Motoroljer
Motoroljene våre er utviklet for optimal drift av både dagens og fremtidens motorer. Inkludert motorer montert med DPF (DieselPartikkelFilter), annet etterbehandlingssystem (treveiskatalysator) eller AdBlue-teknologi for reduksjon av utslipp.


Gir- og transmisjonsoljer
Produktene er utviklet for moderne girkasser der det er anbefalt EP-olje.


Automatgiroljer

Disse oljene brukes både til automotivt og industrielt utstyr og kan anbefales til servostyring, automatgir samt hydrauliske systemer.


Hydraulikkoljer

Hydraulikkoljer benyttes både til automotivt og industrielt utstyr innenfor et bredt område av hydrauliske systemer – også der disse arbeider under store temperatursvingninger, som f.eks. hydrauliske systemer i entreprenørmateriell, gaffeltrucker, containerkraner eller lastebilkraner.


Smørefett
For automotivt og industrielt utstyr. Smørefettene anbefales blant annet til smøring av kulelager, rullelager hjullager og som generell smøring i industrimaskiner med høy belastning, entreprenørmaskiner, generatorer, presser og lignende.


Industrigiroljer

Brukes til et bredt spekter av industrielt og mobilt utstyr som lukkede gir, kjedetrekk, glidelager, rullelager og glideflater. Oljene er like effektive når de brukes til smøring av de minste girmodellene som til store enheter som blant annet brukes i valseverk.


Kompressoroljer

Oljener er utviklet for effektiv smøring av stasjonære og mobile luftkompressorer. I tillegg fungerer de effektivt til smøring i kjølekompressorer og stempel- og skruekompressoranlegg.

 Kjølevæsker
Kjølevæskene våre er utviklet for å gi effektiv korrosjons- og frostbeskyttelse av alle kjølesystemer, for eksempel i tungt belastede lastebiler, busser, personbiler, entreprenør- og landbruksmateriell. I tillegg brukes kjølevæske i stasjonære diesel- og gassmotorer, industrielle kjøleanlegg m.m.

Næringsmiddelregistrerte oljer fra ANDEROL
Disse produktene er spesielt utviklet for smøring av enheter i næringsmiddelindustrien der det er risiko for utilsiktet kontakt mellom olje og matvarer, for eksempel ved forpakning av matvarer, drikkevarer, produksjon av hermetikk, m.m.


Miløtilpassede produkter fra PANOLIN
Dette er foretrukne smøremidler der kravene til miljøbeskyttelse og effektiv smøring er høye. PANOLIN og PANOLIN logo er registrerte varemerker fra PANOLIN Holding AG.

Vi er tilgjengelige på telefon 04210 / +47 95 05 96 18 og på e-post: olje@yx.no