Forebygg skader med bruktoljeanalyser

Vi analyserer oljeprøvene dine på vårt eget laboratorium - MainTest

 

Erfaring viser at selskaper som får utført analyse av eksperter kan forlenge maskinenes levetid, forebygge skader og dermed optimalisere driften.

Vår oljeanalyse kan påvise skader før de oppstår og gi en oversikt over maskinens generelle tilstand slik at du kan handle deretter f.eks. ved planlegging og gjennomføring av reparasjoner før et mulig havari.

Analysene kan bestilles ved å logge deg inn på vår hjemmeside eller ved å kontakte kundeservice, hvor du kan høre mer om mulighetene - tlf 04210 / +47 95 05 96 18 eller e-post:. olje@yx.no

Bestill en oljeanalyse

Analysene kan bestilles hos vårt kundeservice eller på nettsidene våre.

Telefon 04210 / +47 95 05 96 18 og på e-post: olje@yx.no

TexChek
Forebyggende bruktoljeanalyse / undersøkelse av motorer og industrimaskiner.

Et oljeanalysesytem som i tillegg til en analyse av smøreoljen kan gi viktig informasjon om slitasje på maskinen. TexCheck er dermed et uunnværlig verktøy i virksomheten for å sørge for systematisk vedlikehold. Anbefales primært til analyse av oljen i bensin- og dieseldrevne motorer, girkasser, transmisjoner, luftkompressorer og hydrauliske anlegg, men anbefales generelt til analyse av oljesmurte systemer. CoolChek
Forebyggende bruktoljeanalyse / undersøkelse av kjølemaskinolje.

CoolChek er et oljeanalysesystem som er spesielt utviklet for analyse av brukt olje fra kjølekompressorer. CoolChek inneholder analyser som gir svært spesifikke opplysninger om oljens nedbrytningsstadium. Det betyr at ikke bare kjølemaskinen, men også driftstilstanden for anlegget generelt vil kunne forbedres ved bruk av CoolChek. I tillegg til dette inneholder CoolChek en analyse av innholdet slitemetaller i oljen, og dette gjør det mulig å gripe inn i forhold til ekstrem slitasje.CleanChek
Forebyggende bruktoljeanalyse / undersøkelse av hydraulikk- og industrigirolje inkl. partikkeltelling ISO 4406 eller NAS 1638.CleanChek-analyse er spesielt utviklet for større hydraulikk- og girsystemer. CleanChek gir spesifikk informasjon om oljens tilstand og renhetsgrad– inkludert måling av blant annet oksidasjon, partikkeltelling etter ISO 4406c eller NAS 1638 samt måling av slitemetallnivået i systemet.  

GeoChek
Forebyggende bruktoljeanalyse / undersøkelse av gassmotorolje.

GeoChek er et oljeanalysesystem som er spesielt utviklet for analyse av brukt olje fra gassmotorer. GeoChek inneholder analyser som gir svært spesifikke opplysninger om oljens nedbrytningsstadium. Med GeoChek kan man fastslå oljens tilstand og resterende levetid med stor nøyaktighet. Det betyr at du kan foreta oljeskift på et optimalt tidspunkt. I tillegg til dette inneholder GeoChek en analyse av innholdet slitemetaller i oljen, og dette gjør det mulig å gripe inn i forhold til ekstrem slitasje. GeoChek er derfor et uunnværlig verktøy i det systematiske vedlikeholdet av gassmotorer. 


GlycolChek
Forebyggende analyse / undersøkelse av kjølevæske og frostvæske.

GlycolChek er et analysesystem spesielt utviklet for analyse av kjølevæske til alle typer kjølesystemer. GlycolChek inneholder spesifikk informasjon om tilstanden i kjølemediet samt anleggets generelle driftstilstand og vil derfor være et uunnværlig verktøy for systematisk vedlikehold av kjøleanlegg. Systematisk analyse av tilstanden i kjølemediet sørger for at systemet/anlegget yter optimalt. Det betyr at levetiden for anlegget og kjølemediet optimeres.  
 
 

Vi er tilgjengelige på telefon 04210 / +47 95 05 96 18 og på e-post: olje@yx.no