Bransjer

Vi har smøreoljer for alle bransjer. Det gjør at du kan handle alle produktene dine på ett sted

 

Entreprenører

Vi leverer smøreolje av beste kvalitet til alle typer entreprenørsmateriell.

Det brede sortimentet vårt dekker stort sett alle krav og spesifikasjoner og vi tilbyr kundetilpassede smøreskjemaer til hver enkelt maskin i maskinparken.

På denne måten kan vi hjelpe deg med produktrasjonalisering og veilede deg til å velge optimale smøremidler til hvert enkelt smørested.

For å finne riktig smøreskjema til maskinen kan du søke spesifikt på modell eller produsent.

 

Landbruk

Vi tilbyr et bredt produktsortiment – utviklet og tilpasset behovene og ønskene i landbruket.

Vi har mange års erfaring med levering av kvalitetsolje til landbruket. Med våre Texaco smøreoljer får du oppleve betydelige forbedringer som sørger for optimal produktivitet. Det store utvalget vårt av Texaco-produkter innebærer at du kan samle alle innkjøp av smøreolje og kjølevæske hos oss. I tillegg har vi mulighet til å utarbeide tilpassede smøreskjemaer til maskinene dine.

 

Transport

Vi dekker alt fra personbiler til tungtransport som bl.a. lastebiler, busser og mobilkraner.

Texaco er på verdensbasis en av de største leverandørene av smøreolje til transportsektoren. Vi har et bredt spekter av smøreoljeprodukter som holder kjøretøyene rullende.

Produktsortimentet vårt er satt sammen ut fra en målsetting om at produktene både skal sørge for optimal sikkerhet og optimal driftsøkonomi.

For å finne riktig smøreskjema til kjøretøyet kan du søke spesifikt på modell eller produsent.

 

Marine

Vi har spesialisert oss på maritim virksomhet, dermed kjenner vi til forholdene og vet hva som kreves.

Med bunkerbåter og havneanlegg i forskjellige havner betjener vi fiskeri og maritim virksomhet på flere måter.

Vi vet at motorspesifikasjonene stadig endres bl.a. for å oppfylle miljømessige krav, derfor er smøreoljene våre utviklet for å oppfylle kravene til dagens moderne maritime industri og fiskeri.

For å finne riktig smøreskjema til fartøyet kan du søke spesifikt på modell eller produsent.

 

Industri

Vi ønsker å være den foretrukne leverandøren av smøreoljeprodukter til industri.

Ved hjelp av tett dialog finner vi skreddersydde løsninger som oppfyller alle krav og ønsker.

Vi er sertifisert med ISO 14001 og ISO 9001 sertifisert og vårt sortiment innsen standard- spesialoljer dekker langt på vei de fleste krav.

Vi har et eget laboratorium som sørger for raske oljeanalyser og presis rådgiving.

For å finne riktig smøreskjema til maskinen kan du søke spesifikt på modell eller produsent.

 

Næringsmiddel

YX Smøreolje kan levere spesialsmøremidler av høyeste kvalitet til næringsmiddelindustrien.

ANDEROL er blant de ledende produsentene av høykvalitets spesialsmøremidler og innehar mer enn 60 års erfaring innenfor teknisk og industriell produksjon.

Bruk av ANDEROL sine produkter reduserer behovet for vedlikehold, forbedrer driftseffektiviteten og øker maskinens levetid betydelig. Samlet gir dette den beste driftsøkonomien.

I 1950 valgte ANDEROL å gå nye veier innenfor utvikling av smøremidler og satset 100 % på syntetisk teknologi.

ANDEROL sitt europeiske hovedkvarter ligger i Maastricht, Holland. Den strategiske plasseringen gir oss mulighet for å være tett på de viktigste markedene.

 

 

Personbiler

Med YX Smøreolje ligger du alltid i forkant. Motoroljene våre sørger for den beste motorbeskyttelsen og den beste kjøreøkonomien.

Blant verdens mest solgte
En av verdens mest solgte motoroljer heter Texaco Havoline. Den er selve symbolet for høy kvalitet når det gjelder leveranser av smøremidler til bilbransjen. Texaco Havoline både tilfredsstiller og overgår kravene som stilles til en moderne motorolje.

Fremtidens motoroljer
De strenge kravene fra motorprodusentene er blitt skjerpet ytterligere – ikke minst når det handler om motorolje til moderne, høyt presterende bensinmotorer og lette dieselmotorer.

Flere motorprodusenter anbefaler oljeskiftintervall for:
• Bensinmotorer opptil 30 000 km
• Lette dieselmotorer opptil 50 000 km ved bruk av godkjente motoroljer

For eksempel kan modeller fra VW/Audi kun anbefales motoroljer som er godkjente etter VW504.00/507.00.

Vi er tilgjengelige på telefon 04210 / +47 95 05 96 18 og på e-post: olje@yx.no